Bukobawadau

MISEMO MBALIMBALI YA KIHAYA 'Enfumo z'owaitu'


1.Kabwanga kukya okingura okwo bukali

2.Atamanya muziki gwa nkoko ati yandaulila'

3.Akata nyukwile tikoma'

4NaIwe muntu wokufa bakachula'

5.Omo ati rebiiba, n'ogu ati kahyo batwesire biiba; noMutwale Ta Kabene nawe kiiba'

6.Ekyawe kyawe kijunda nokala'

7.Engozi za malaya nzenda amaela'
8Alengya, tataka.'
9.Engonzi kishaju olya nosholeza'
10.Hatakushutulile tagamba ati teneka'
11.Nikwo waitu 'omuhini' gukiita kwo.'
12.Ti mpili bwato
13.Omulogi muwe omwana wawe akulelele'
14.Atamanya nsheko ya nte ati nempema

15. Atayolobela Mukazi ayolobela Mabusi.
16. Atakwendela muigo ati Embwa yawe nekuntila.

17. Engonzi zikashalila na Kajangu kakagalama.

18. Atakwendela Bileju ati waine Omwoya aha Munwa.

19. Okutengya kwe'enio kwe'embeba tibyo akajangu kalebile. 

20. Oturo two Omunafu twija Bwankya.

21. Ntwaleki Eita Amazale

22. Mbali zishenyerwa tiwo zikomelwa

23. Owotalisa tomweta Mujala

24. Owotabikila tomweta Mwolo

25, Kabikanye afa atashweile
26."Atamanya akabi kenyo (ekibunu), agyeshagula"
27.Akanyoji kataharara tikamanya ruhanga lweza bulo.
28. Atachuba talima ntano.
29.Enyenje nkulu teitwa bushela!
30.Bukya na gandi, bati akataija bwankya, kaija bwaigoro!
31.Atakakulumaga tomweta biino
32.Amaani gekinyila njula.
33. Ekibila kibi,nyamaishwa nungi.
34. Ebilungi bituula ala, Obunyasi Bwenyana butuula Ngoote!
CREDIT FOB VIA BUKOBAWADAU


Next Post Previous Post
Bukobawadau